top of page

Yhdistän työssäni kokemusta pitkältä viestintä- ja media-alan uralta sekä pelastusalan lukemattomista kehitysprojekteista ja etulinjan tehtävistä. Uskon perusteltuun tietoon, jonka hankkimisessa hyödynnän akateemista koulutusta ja eri aloilta saatua erikoiskoulutusta. Intohimoni on kehitystyössä, turvallisuuden kysymyksissä ja aikaansaamisessa. Liikun mielelläni verkostoissa, joissa luottamus ansaitaan jokaisena päivänä.

Intohimoni on turvallisuuskriittisten organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Taustallani on kymmenien vuosien vapaaehtoisura Suomen Meripelastusseuran koulutus- ja miehistötehtävissä sekä lukemattomissa valtakunnallisissa kehitysprojekteissa. Olen ollut kehittämässä mm. merialueen ensivastetoimintaa, miehistörekrytointia, koulutussuunnittelua ja nopeiden veneiden ohjaamotyöskentelyä. Pelastustoiminnan johtamisen ja kehittämisen sekä laajan viranomaisyhteistyön antama kokemus luo perustan esimerkiksi eri organisaatioiden turvallisuuden johtamisen, valmiussuunnittelun ja työsuojelun tehtäville.

Suhtaudun intohimoisesti uuden tiedon tuottamiseen sekä esimerkiksi turvallisten ja tehokkaiden työmenetelmien kehittämiseen. Turvallisuuskriittisten organisaatioiden toiminta paranee varsinkin inhimillisten tekijöiden ennakoivan hallinnan kehittämisellä.

Valmistuin hallintotieteen maisteriksi keväällä 2020 (Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö). Suoritin 2020 Työterveyslaitoksen 78. Työsuojelupäällikön kurssin, joka antaa valtuudet työnantajan edustamiseen työsuojeluasioissa. Koulutus täyttää European Occupational Safety and Health Manager (EurOSHM) -spesifikaation koulutusta koskevat vaatimukset. Paraikaa toimin työn ohella väitöskirjatutkijana Vaasan yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tohtoriohjelmassa.

Lue lisää turvallisuuden ja työmenetelmien kehittämisestä täältä.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos organisaationne tarvitsee luotettavaa yhteistyökumppania!

Viestintä yhdistää organisaatioiden keskeisiä prosesseja. Olen toiminut yli 25 vuotta yrittäjänä valtakunnallisen median ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Visuaalisen viestinnän osaamisen lisäksi olen urani aikana rakentanut mittavan kontaktiverkoston, joka ulottuu yrityselämästä tiedotusvälineisiin, politiikkaan, julkiseen sektoriin, järjestöihin, oppilaitoksiin ja kansalaisyhteiskuntaan. Verkostoja hyödyntämällä ja johtamalla toimimme tehokkaammin ja näemme oman organisaatiomme keskeiset piirteet selvemmin.

 

Olen tuottanut korkealaatuisia viestintäalan palveluita medialle, viestintä- ja mainostoimistoille, yrityksille ja muille ammattilaisasiakkaille neljännesvuosisadan ajan. Portfolioni lehti- ja mainoskuvaajan uralta löytyy täältä. Tunnen tiedotusvälineiden toimintatavat, markkinointiviestinnän tuotantoprosessit ja tavoitteellisen viestinnän lainalaisuudet. Tätä osaamista olen hyödyntänyt esimerkiksi pelastusalan tiedotustehtävissä.

KOULUTUS

Väitöskirjatutkija, Yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma, Vaasan yliopisto 2020–

Hallintotieteen maisteri, HTM / MSc, Vaasan yliopisto 2020

TSPK 78. Työsuojelupäällikön kurssi (EurOSHM), Työterveyslaitos 2020

Crew Resource Management Trainer (EASA, FAA, ICAO), 2022

MUU KOKEMUS

Ohjaamotyöskentelyn pääkouluttaja, Suomen Meripelastusseura

Pelastusvenepäällikkö, Suomen Meripelastusseura

(koulutus mm. RVL SRU, OSC, SPEK EVY)

Sairaanhoitajaopintoja, VAMK 2015–2016

OSALLISTUMISET JA HUOMIOINNIT

Maanpuolustuksen jatkokurssi LSSAVI J18 (2022)

Rajavartiolaitoksen ansiomitali, Rajavartiolaitos (2021)

Vuoden turvallisuusteko 2020 –palkinto (työryhmän vetäjänä),

Suomen Meripelastusseura (2021)

Maanpuolustuskurssi LSSAVI 26 (2019)

Vuoden Meripelastaja, Suomen Meripelastusseura (2004)

Ankkuriristi 75, Saaristomeren laivasto (1994)

bottom of page